גרירת אוטובוס מכפר כמה לטייבה

אתר גרר 247 מחירון גרר, קיבל פניה עבור גרירת אוטובוס מכפר כמה לטייבה,
האתר אפנה את הלקוח לרשימת הגוררים המומלצים בגרר 247.

הרשימה נשלחה ללקוח בסמס עם 4 טלפונים של גררים הקרובים לאירוע.

הפניה הסתיימה בהצלחה

Back to top button
חייגו לגרר פנוי