גרירה מיהוד לבני ברק

בתאריך 19/06/2016

פנה אליי לקוח בשם משה,

הלקוח ביקש גרירה ל 5 רכבים מיהוד לבני ברק.

הלקוח הופנה לרשימת הגרריסטים המומלצים באתר גרר 247.

הפנייה הסתיימה בהצלחה,

Back to top button
חייגו לגרר פנוי