גרירה באזור בית שמן ל 5 קילומטר

בתאריך 25/10/2016

גרר 247 קיבל בקשת גרירה, לגרירת הרכב לכ 5 קילומטר

לאחר בדיקה, מול הגרריסטים המנויים באתר גרר שמשון ביצע את הגרירה.

גרר שמשון

Back to top button
חייגו לגרר פנוי